The 3rd International Conference on Gross National Happiness Conference 2007, Nongkhai & Bangkok, Thailand

www gnh3 movement
Newsletter subscribe

Subscribe Unsubscribe

Click to enlarge

Pictures GNH3 Youth Programme available here>>>


Click to enlarge

 

 

เว็บไซต์ GNH ของเราเปิดพื้นที่เนื้อหาภาษาไทยแล้ว
ท่านสามารถเข้าได้จากเมนูหลัก "ไทย" หรือจากลิงค์ด้านล่างนี้

 "I feel that there must be some convergence among nations on the idea of what the primary objective of development and progress should be - something Gross National Happiness seeks to bring about".

                    H.M. Jigme Khesar Wangchuckนานาทัศนะ จีเอ็นเอชกับวิกฤตในปัจจุบัน : โอกาสที่ซ่อนเร้นสำหรับแนวคิดใหม่ๆ และการริเริ่มต่างๆ

นานาทัศนะ จีเอ็นเอชกับวิกฤตในปัจจุบัน : โอกาสที่ซ่อนเร้นสำหรับแนวคิดใหม่ๆ และการริเริ่มต่างๆ

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2551 เวลา 09.30-12.30 น.  ห้อง 502  ณ อาคารศศปฐศาลา

 

Click to enlarge

ดร.กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     “การบริหารองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรเป็นวัตถุประสงค์หลักมีหลักในการบริหาร 2 ด้านคือ  ทางหนึ่งต้องดูแลสังคมและอีกทางหนึ่งต้องมีการแข่งขันกับองค์กรธุรกิจอื่นเพื่อให้มีผลตอบแทนสามารถหล่อเลี้ยงองค์กรได้  ซึ่งต่างกับธุรกิจที่แสวงหาผลกำไรที่มีวัตถุประสงค์ในการแข่งขันธุรกิจเพื่อให้ได้รับผลกำไรสูงสุดเพียงด้านเดียว ดังนั้นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรจึงทำงานด้วยความยากลำบากกว่า”

Click to enlargeดร.อภิชัย  พันธเสน 
ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม
    
        “ความสุข – Happiness ในความหมายของสังคมตะวันตกหมายถึงได้รับสิ่งที่ให้ความสุข  ต่างจากภาษาไทยที่มีรากศัพท์จากภาษาบาลี  ความสุขหมายถึง ความไม่มีทุกข์  ดังนั้นการจะพูดเรื่องนี้ให้ชัดเจนและเป็นประโยชน์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ”

Click to enlarge

อ.สุลักษณ์  ศิวรักษ์

        “จีเอ็นเอชจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่เราจะมีสันติภาวะภายในจิตใจของตนเองและสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตร  แต่อย่างไรก็ตามมีช่องทางที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้ามีกลุ่มบุคคลที่มีจริยธรรม  ศีลธรรมมาร่วมกันเอาชนะจักรวรรดินิยมแบบใหม่  เอาชนะจีดีพีและกลับมาหาจีเอ็นเอชได้”

Click to enlargeอ.จอน  อื้งภากรณ์   
    “หลายครั้งคนที่บอกให้คนอื่นพอเพียงแต่ตนเองมีเกินพอเพียง  พยายามบอกคนที่มีน้อยกว่าพอเพียงให้พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่  ถึงจะจนอย่างไรก็ขอให้พอใจอย่างนั้น  หวังว่าจีเอ็นเอชไม่ใช่อย่างนั้น  ในขณะเดียวกันก็ไม่เห็นด้วยกับการบริโภคที่เกินพอเพียงหรือการพัฒนาสังคมจนไปสู่จุดที่ขาดความยั่งยืน”

Click to enlargeคุณรสนา   โตสิตระกูล  
      “ภาคการเมืองจะเป็นเรื่องที่คนจะเข้ามาใช้อำนาจจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ และแบ่งปันให้กับคนที่ด้อยโอกาสในสังคมอย่างเท่าเทียม   เหมือนกับบทบาทของผู้หญิงในครอบครัวที่เป็นแม่  Economist มีรากศัพท์มาจากผู้หญิง  เพราะผู้หญิงเป็นผู้จัดสรรทรัพยากรในครัวเรือนเพื่อให้สมาชิกแต่ละคนได้รับความสุขอย่างเท่าเทียม  ดังเช่นคลินิกที่ให้บริการนวดเด็กพิการ  พบว่าบางครั้งแม่จะพาลูกที่เป็นเด็กปกติมาด้วย  แต่เราจะเห็นได้ว่าแม่ให้ความดูแลเอาใจใส่ลูกที่พิการมากกว่า  ดังนั้นความเท่าเทียมไม่ได้หมายความว่าแบ่งปันเท่าๆ กันทุกอย่าง  แต่หมายความว่าแบ่งปันสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนที่ต้องการให้ได้มากที่สุด”

Click to enlargeคุณปรีดา  เตียสุวรรณ์
        “การพัฒนาเศรษฐกิจให้จีดีพีมีอัตราเติบโตที่สูงจะส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS หญิงบริการทางเพศ  ความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจน สูงตามขึ้นไปด้วย  จีดีพีไม่ได้บ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตและความสุขของคนในสังคมได้แต่อย่างใด
จีเอ็นเอชจึงเป็นมิติที่จะเกิดขึ้นในโลกของอนาคต  เนื่องจากสภาพวิกฤตต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน”

pixel planet design