The 3rd International Conference on Gross National Happiness Conference 2007, Nongkhai & Bangkok, Thailand

www gnh3 movement
Newsletter subscribe

Subscribe Unsubscribe

Click to enlarge

Pictures GNH3 Youth Programme available here>>>


Click to enlarge

 

 

เว็บไซต์ GNH ของเราเปิดพื้นที่เนื้อหาภาษาไทยแล้ว
ท่านสามารถเข้าได้จากเมนูหลัก "ไทย" หรือจากลิงค์ด้านล่างนี้

 "I feel that there must be some convergence among nations on the idea of what the primary objective of development and progress should be - something Gross National Happiness seeks to bring about".

                    H.M. Jigme Khesar Wangchuckความสุข โดย ริชาร์ด เลยาร์ด
ชื่อหนังสือ ความสุข ผู้เขียน ริชาร์ด เลยาร์ด ผู้แปล รักดี โชติจินดา และเจริญเกียรติ ธนสุขถาวร สำนักพิมพ์ สวนเงินมีมา จัดจำหน่าย สายส่งศึกษิต บริษัทเคล็ดไทย จำกัด จำนวนหน้า ๓๔๒ หน้า ราคา ๓๐๐ บาท ISBN ๙๗๘-๙๗๔-๑๓-๐๗๑๖-๖

ริชาร์ด เลย์ยาร์ดได้กล่าวถึงความสุขในมิติต่างๆ ที่ไปพ้นจากความพึงพอใจไม่เฉพาะในทางเศรษฐกิจเท่านั้น หากหยั่งรากลงไปในโครงสร้างสังคมร่วมสมัย  และนับวันได้มีงานวิจัยสำรวจหลายชิ้นในด้านนี้ที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่สัมพันธ์กันที่ชัดเจนระหว่าง จีดีพี ที่เพิ่มขึ้นกับระดับความพึงพอใจในชีวิต  ข้อสรุปธรรมดาๆ นี้ได้สร้างความสนใจเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะการท้าทายข้อสมมติฐานที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่า ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ความพึงพอใจในชีวิตเพิ่มตามไปด้วย 

ผู้เขียนได้ทำให้เรื่องราวที่ยากและซับซ้อน ให้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยภาษาที่กระชับและตรงไปตรงมา พร้อมสอดแทรกอารมณ์ขันสไตล์อังกฤษอยู่เป็นช่วงๆ  ทำให้หนังสือน่าอ่านและชวนติดตาม

 


 
 
เป็นหนังสือที่อ่านง่ายรุ่มรวยด้วยแง่มุม โดยเฉพาะกับผู้ที่สนใจในเรื่องความสุข ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา หรือคนทั่วไป รวมทั้งนักธุรกิจ นักนโยบาย ทุกคนที่ใคร่รู้และชวนสงสัยในเรื่องความสุข.

 

pixel planet design