The 3rd International Conference on Gross National Happiness Conference 2007, Nongkhai & Bangkok, Thailand

www gnh3 movement
Newsletter subscribe

Subscribe Unsubscribe

Click to enlarge

Pictures GNH3 Youth Programme available here>>>


Click to enlarge

 

 

เว็บไซต์ GNH ของเราเปิดพื้นที่เนื้อหาภาษาไทยแล้ว
ท่านสามารถเข้าได้จากเมนูหลัก "ไทย" หรือจากลิงค์ด้านล่างนี้

 "I feel that there must be some convergence among nations on the idea of what the primary objective of development and progress should be - something Gross National Happiness seeks to bring about".

                    H.M. Jigme Khesar Wangchuckความสุข โดย Matthieu Ricard
ชื่อหนังสือ ความสุข ผู้เขียน Matthieu Ricard ผู้แปล สดใส ขันติวรพงศ์ สำนักพิมพ์ สวนเงินมีมา จัดจำหน่าย สายส่งศึกษิต บริษัทเคล็ดไทย จำกัด วางจำหน่ายแล้ว

คงไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามัญเมื่อนักวิทยาศาสตร์ผู้กำลังรุ่งโรจน์ในหน้าที่การงานก้าวข้ามพรมแดนของการเป็นนักไบโอเคมีในฝรั่งเศสมาสู่พื้นที่อันไร้ขอบเขตของการปฏิบัติสมาธิภาวนา  จุดผันเปลี่ยนในชีวิต  ทำให้แมทธิว  ริคาร์ดกระโจนลงสู่ความสงบเย็นภายใน  โลกแห่งสันติสุขได้เพรียกเสียงให้เขาเปลี่ยนเสื้อคลุมของนักวิทยาศาสตร์ผู้คล่ำหวอดสู่สมณเพศ และการปฏิบัติธรรมเป็นเวลายาวนานกว่า  ๓๕ ปี 

ในฐานะล่ามองค์ทะไลลามะแมทธิว ริคาร์ดได้ซับซับสภาวธรรมและดิ่งลึกเข้าในจิตใจตนเอง  จนกระทั่งล่วงเข้าสู่โลกแห่งปัญญาญาณและค้นพบกฎเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับ ความสุข

การฝึกสมาธิอย่างรู้ขณะปัจจุบันคือหนทางที่จะนำเข้าไปสู่ความสุขที่แท้จริง  และการทนทุกข์เพื่อผู้อื่นจะนำพาเราเข้าสู่การค้นหาความสุขอันเปี่ยมล้นและยิ่งใหญ่

เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้เราค้นหา ความสุข ตามวิถีทางแห่งพุทธธรรม

 

pixel planet design